Kadencja 2014-2018

(520) Wniosek radnego Tomasza Łukowiaka w sprawie zbadania kondycji drzew rosnących przy ul. Marcinkowskiego.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości