Kadencja 2014-2018

(519) Wniosek radnego Andrzeja Raźnego w sprawie podjęcia działań mających na celu pozyskanie przez Gminę Mosina działki 2154/1 i 2154/2.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości