Kadencja 2014-2018

(518) Wniosek radnego Andrzeja Raźnego w sprawie oczyszczenia studzienki retencyjnej na ul. Kwiatowej oraz przeglądu pozostałych studzienek.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości