Kadencja 2014-2018

(517) Wniosek radnego Andrzeja Raźnego w sprawie udrożnienia przejścia dla pieszych w ciągu ul. Śremskiej.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości