Kadencja 2014-2018

(514) Wniosek radnej Małgorzaty Rajkowskiej w sprawie podjęcia działań w celu wyjaśnienia trzydniowej awarii prądu w Czapurach i Babkach.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości