Kadencja 2014-2018

(513) Wniosek radnego Mariana Jabłońskiego w sprawie podania kosztów usług wykonywanych w Daszewicach przez Zakład Usług Komunalnych (wykoszenie poboczy i oczyszczenie rzeki).

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości