Kadencja 2014-2018

(509) Wniosek radnego Arkadiusza Cebulskiego w sprawie uporządkowania terenu przy ul. Lema w Mosinie.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości