Kadencja 2014-2018

(507) Wniosek radnego Arkadiusza Cebulskiego w sprawie naprawy chodnika przy ul. Śremskiej.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości