Kadencja 2014-2018

(505) Wnioski radnej Jolanty Szymczak w sprawie zbadania zasadności ilości oznakowania na ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej oraz w sprawie dyżurów Straży Miejskiej na przejściu dla pieszych.

Wnioski i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości