Kadencja 2014-2018

(504) Zapytanie radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie dochodów z wynajmu świetlic wiejskich.

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości