Kadencja 2014-2018

(502) Wniosek radnego Dominika Michalaka w sprawie ustawienia słupków ograniczających możliwość wjazdu na ul. Fredry w Mosinie.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości