Kadencja 2014-2018

(501) Zapytanie radnego Dominika Michalaka w sprawie wniosku o dofinansowanie budowy kładki pieszo-rowerowej łączącej ul. Harcerską z ul. Łazienną.

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości