Kadencja 2014-2018

(500) Wniosek radnego Dominika Michalaka w sprawie organizacji ruchu na ul. Harcerskiej.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości