Kadencja 2014-2018

(499) Zapytanie radnego Dominika Michalaka w sprawie ścieżki rowerowej z Mosiny do Krosinka.

Zapytanie i pismo przekazujące pismo Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf
Trzecia udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości