Kadencja 2014-2018

(498) Wniosek radnego Czesława Tomczaka w sprawie wymiany stałych słupków znajdujących się na chodniku przy rondzie "pinezka".

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości