Kadencja 2014-2018

(496) Zapytania radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie stanu zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Mosinie.

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości