Kadencja 2014-2018

(495) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie udostępnienia wykazu/mapy boisk, siłowni zewnętrznych i placów zabaw na terenie gminy.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości