Kadencja 2014-2018

(493) Wniosek radnego Ryszarda Rybickiego w sprawie wykoszenia trawy na placu przy świetlicy wiejskiej w Krośnie

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości