Kadencja 2014-2018

(490) Wniosek radnego Andrzeja Raźnego w sprawie udrożnienia funkcjonalności lamp oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Krosińskiej w Mosinie na odcinku od ul. Kwiatowej w stronę Krosna

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości