Kadencja 2014-2018

(489) Wniosek radnego Andrzeja Raźnego w sprawie uporządkowania i naprawienia zdewastowanego opłotowania dawnego sklepu spożywczego przy ul. Krosińskiej w Mosinie

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości