Kadencja 2014-2018

(488) Wniosek radnego Andrzeja Raźnego w sprawie uprzątnięcia narożnika ul. Wybickiego i ul. Krosińskiej w Mosinie

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości