Kadencja 2014-2018

(487) Wniosek radnego Romana Kolankiewicza w sprawie wyrównania zjazdu na drogę wojewódzką

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości