Kadencja 2014-2018

(486) Wnioski radnej Jolanty Szymczak w sprawie regulaminu na placu zabaw na ul. Czajkowskiego i przestawienia kosza na śmieci oraz wycięcia zarośli i krzewów wzdłuż chodnika i skarpy od ul.

Wnioski i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości