Kadencja 2014-2018

(484) Wniosek radnego Mariana Jabłońskiego w sprawie rozważenia możliwości zlecenia opracowania aktualnych planów dla wszystkich miejscowości gminy Mosina i wydania takiego opracowania jako w

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości