Kadencja 2014-2018

(483) Wniosek radnego Mariana Jabłońskiego w sprawie udzielenia informacji o zamiarach Burmistrza Gminy Mosina co do przeznaczenia dawnego domu uzdrowiskowego tzw. "Kogucika"

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości