Kadencja 2014-2018

(482) Wniosek radnego Mariana Jabłońskiego w sprawie ustawienia u zbiegu ul. Leśnej i ul. Poznańskiej w Daszewicach tablic wskazujących kierunek jazdy do Poznania oraz Czapur

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości