Kadencja 2014-2018

(479) Zapytanie radnego Czesława Tomczaka w sprawie rewitalizacji Kanału Mosińskiego i zaadaptowania jego nadbrzeża na wielofunkcyjną przestrzeń publiczną

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości