Kadencja 2014-2018

(478) Wniosek radnego Czesława Tomczaka w sprawie dokonania przeglądu tablic z nazwami ulic oraz oznakowania dojazdu do ul. Jarzynowej i ul. J. Malczewskiego

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości