Kadencja 2014-2018

(477) Wniosek radnego Czesława Tomczaka w sprawie poprawy estetyki Kanału Mosińskiego i działań przeciwpowodziowych

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości