Kadencja 2014-2018

(476) Zapytanie radnego Czesława Tomczaka w sprawie miejsc parkingowych na placu 20 Października w Mosinie

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości