Kadencja 2014-2018

(474) Zapytania radnego Arkadiusza Cebulskiego w sprawie stanu prawnego budynku ośrodka zdrowia w Mosinie

Zapytania i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości