Kadencja 2014-2018

(473) Zapytania radnego Arkadiusza Cebulskiego w sprawie termomodernizacji szkoły przy ul. Sowinieckiej w Mosinie

Zapytania i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości