Kadencja 2014-2018

(472) Wniosek radnego Arkadiusza Cebulskiego w sprawie wytyczenia przejścia dla pieszych na ul. Kasprowicza w Mosinie przy przedszkolu i ustawienia odpowiednich znaków drogowych

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości