Kadencja 2014-2018

(471) Wnioski radnego Arkadiusza Cebulskiego w sprawie naprawy płotu na działce gminnej przy ul. Kasprowicza w Mosinie, która graniczy z przedszkolem i w sprawie usunięcia chwastów przy skwer

Wnioski i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości