Kadencja 2014-2018

(470) Wniosek radnej Wiesławy Mani w sprawie wyrównania ul. Mieszka I w Mosinie

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości