Kadencja 2014-2018

(469) Wniosek radnej Wiesławy Mani w sprawie wyrównania ul. Bolesława Krzywoustego w Mosinie

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości