Kadencja 2014-2018

(468) Zapytania radnego Dominika Michalaka w sprawie Targowiska Miejskiego w Mosinie

Zapytania i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości