Kadencja 2014-2018

(467) Wnioski radnej Jolanty Szymczak w sprawie wykoszenia pobocza drogi z Mosiny do Krajkowa, utwardzenia tłuczniem łącznika między ul. Śremską za ZUK-iem Mosina a GS Mosina i ul. Śremską or

Wnioski i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości