Kadencja 2014-2018

(466) Wnioski radnego Arkadiusza Cebulskiego w sprawie: naprawy studzienek, naprawy zapadniętego chodnika, zapadniętej kostki brukowej, wycięcia krzewów oraz uporządkowania nazwy ulicy

Wnioski i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości