Kadencja 2014-2018

(463) Zapytanie radnego Czesława Tomczaka w sprawie wymiany zniszczonego chodnika przy ul. Kolejowej w Mosinie.

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości