Kadencja 2014-2018

(462) Wniosek radnego Czesława Tomczaka w sprawie systematycznego przycinania gałęzi wierzby rosnącej przy przystanku autobusowym przy ul. Dworcowej.

Wniosek i pismo przekazujace sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości