Kadencja 2014-2018

(461) Wniosek radnej Jolanty Szymczak w sprawie wykoszenia terenu boiska przy ul. Czajkowskiego, wymiany metalowego słupka przy ul. Zieleniec oraz wykoszenia trawy na klombie przy ul. Farbiar

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości