Kadencja 2014-2018

(459) Wniosek radnego Dominika Michalaka w sprawie oznakowania słupka oraz wyrównania nawierzchni na kładce przy ul. Farbiarskiej.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości