Kadencja 2014-2018

(458) Zapytanie radnego Czesława Tomczaka w sprawie funkcjonowania tężni solankowej.

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości