Kadencja 2014-2018

(457) Wniosek radnego Czesława Tomczaka w sprawie wycięcia lip znajdujących się na pl. 20 Października oraz zastąpienie ich platanami.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości