Kadencja 2014-2018

(456) Wniosek radnego Czesława Tomczaka w sprawie systematycznych przeglądów i naprawy uszkodzonych sprzętów siłowni zewnętrznej w Ptasim Parku.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości