Kadencja 2014-2018

(454) Wniosek radnego Czesława Tomczaka w sprawie systematycznego przycinania drzew i krzewów na rondzie Budzyń.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości