Kadencja 2014-2018

(453) Wniosek radnego Czesława Tomczaka w sprawie renowacji barierek na moście przy targowisku.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości