Kadencja 2014-2018

(452) Wniosek radnej Jolanty Szymczak w sprawie wyrównania i utwardzenia tłuczniem ulic: Świerkowej, Czarnokurz i Modrzewiowej w Mosinie.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości