Kadencja 2014-2018

(451) Wniosek radnego Zbigniewa Grygiera w sprawie ustawienia kosza na śmieci na parkingu przy cmentarzu w Rogalinku.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości